აბიტურიენტის გზამკვლევი

I am a prospetive student

www.carolina-brucker.com

 

 

შესავალი

ეს გვერდი შექმნილია აბიტურიენტებისთვის, რომელთაც სურთ,   ეროვნულ გამოცდებზე ინგლისური ენა მაღალ დონეზე ჩააბარონ.

2020 წლის ინფორმაცია

ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე არსებობს სამი სავალდებულო საგანი, ესენია:

  • ქართული ენა და ლიტერატურა.
  • უცხოური ენა.
  • მათემატიკა/ისტორია

გრანტი სამი საგნის შედეგების მიხედვით გაიცემა. თუმცა, თუ უმაღლესი სასწავლებელი ითხოვს მეოთხე საგნის ჩაბარებასაც, აბიტურიენტს დაფინანსების მოპოვების კიდევ ერთი შესაძლებლობა ეძლევა.

2019 წლის ინფორმაცია

2019 წელს ეროვნულ გამოცდებზე მაქსიმალური ქულა იყო 80, ხოლო მინიმალური გამსვლელი ქულა 17. გამოცდის ხანგრძლივობა შეადგენდა 2 საათსა და 30 წუთს. გამოცდები იწყებოდა ივლისში.

2019 წლის საგამოცდო პროგრამა ინგლისურ ენაში ( იხ. გვ. 42).