შევისწავლოთ გერმანული ენა. ტესტი A1.1


მუდამ თქვენი წარმატებისთვის – ქართულ-გერმანული აკადემია. შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:  Facebook Messenger  ან ელფოსტაზე info.gguni@gmail.com .

0 votes, 0 avg
590
Created on By Georgian-German Academy

Deutsch A1.1 Test

1 / 20

Hier wohnt Maria. Wie findest du ______ Garten?

2 / 20

Ich ____ erst um 23 Uhr nach Hause gekommen.

3 / 20

Ich habe _____ 8.30 Uhr _____ 17 Uhr gearbeitet.

4 / 20

Was _____ du gestern ________

5 / 20

Holst du mich ab?

6 / 20

Isst du gern Fisch?

 

7 / 20

Was möchtet ihr zum Frühstück?

Wir _______ gern einen Kaffee.

8 / 20

Was sind deine Hobbys?

Meine Hobbys sind Ski ______ und Musik ______

9 / 20

Haben Sie ein Notizbuch?

Nein, ich habe ______ Notizbuch.

10 / 20

Wo ist der Fotoapparat?

Hier, ich habe _____ Fotoapparat.

11 / 20

Brauchen Sie Hilfe?

_______

 

12 / 20

Ist Max dein Bruder?

______ , Max ist nicht mein Bruder, er ist mein Freund.

13 / 20

Wohnt ihr in Berlin?

14 / 20

Guten Tag, Frau Schmidt. Wie geht es Ihnen?

Danke, gut. Und _____ , Herr Bach?

 

15 / 20

Ist das eine Brille?

Nein, das ist ____ Brille.

16 / 20

Was kostet das Bett?

____ kostet  600 €.

17 / 20

Welche Sprachen ____ ihr?

Wir sprechen Italienisch und  ____ Deutsch.

18 / 20

Was sind Sie von Beruf?

Ich arbeite _____ Journalist.

19 / 20

______ kommen Sie, Herr Dupont?

Ich komme ______ Frankreich.

20 / 20

Guten Tag, ich bin Walter Steiner. Und wie _____ Sie?

Your score is

The average score is 71%

0%