ინგლისური ენის ტესტი. Present Simple or Present Continuous?

ინგლისური ენის ტესტი აწმყო დროებში. შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: info.gguni@gmail.com ან 598 48 05 75.

95
Created on By Georgian-German Academy

Present Simple or Present Continuous?

1 / 10

Nick _____ for school, so he can't come to the phone.

2 / 10

A good friend ______ when you're upset about something.

3 / 10

We ________ to the theatre very often.

4 / 10

How ______ your name?

5 / 10

______ about her expedition to the amazon jungle?

6 / 10

I ________ at the local library for the summer.

7 / 10

George and Ann ______ quite well at school at the moment.

8 / 10

In squash, you ______ a ball against a wall.

9 / 10

I ______ a newspaper at least once a week.

10 / 10

______ the piano for two hours every day?

Your score is

The average score is 70%

0%