კვლევა ქართულ-გერმანული აკადემიის ცხოვრების მნიშვნელოვანი ელემენტია.

მიმდინარე კვლევები აკადემიაში:

  • ირლანდიური ლიტერატურის კვლევა
  • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს კვლევა
  • საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კვლევა  (1918-1921)

სასარგებლო რესურსები მკვლევართათვის

დამატებით იხილეთ:

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 Georgian-German Academy. All Rights Reserved.