ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს კვლევის ცენტრი 2018 წელს დაარსდა ქართულ-გერმანულ აკადემიაში.

ცენტრის მიზნები

  • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სამართლებრივი და სოციალ-კულტურული ასპექტების კვლევა
  • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს პოპულარიზაცია
  • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ინსტიტუტის ხელშეწყობა

ღონისძიებები

  • კონფერენციების, სემინარების, ვორქშოფების და სხვა აქტივობების ორგანიზება
  • აკადემიური პუბლიკაციების გამოქვეყნება
  • მჭიდრო თანამშრომლობა სხვადასხვა ქართულ და საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და პირებთან

 

კონტაქტი

info.gguni@gmail.com