ქართულ-გერმანულ აკადემია აბიტურიენტებს თავაზობს ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის მომზადებას ინგლისურ ენაში.

ჩვენი უპირატესობაა მცირე ჯგუფები და მაღალი დონის ინგლისური ენის მასწავლებლები, ასევე მოქნილი გრაფიკი.

დეტალები

ჯგუფის შემადგენლობა: 4 შემსწავლელი.

ჯგუფების შექმნა დონეების მიხედვით: აბიტურიენტებს ჩაუტარდებათ წერითი ტესტირება ინგლისურ ენაში, რის შედეგადაც დადგინდება აბიტურიენტის დონე. დაახლოებითი და მგავსი დონეების აბიტურიენტები ერთ ჯგუფში მოხვდებიან.

დრო: შუადღის ან საღამოს ჯგუფები.

ხანგრძლივობა: კვირაში  4 აკადემიური საათი (ერთი აკადემიური საათი შეადგენს 50 წუთს. შესვენება 10 წუთი). გარდა ამისა, აბიტურიენტმა ასევე უნდა გაითვალისწინოს დამოუკიდებელი მუშაობისთვის აუცილებელი საათები, რაც დავალების მომზადებას სჭირდება. ეს კვირაში კლასში 4 საათიანი დატვირთვის შემთხვევაში, შეადგენს დაახლოებით 6-8 საათს კვირის განმავლობაში კლასსგარეთ მეცადინეობისთვის.

მიღწეული შედეგების შემოწმება: თვეში ერთხელ ჩატარდება წერითი გამოცდა (წერის, კითხვისა და მოსმენის უნარ-ჩვევების შემოწმების კუთხით), რომელიც მიღწეულ შედეგებს შეამოწმებს. შემსწავლელს მიეცემა ინდივიდუალური რეკომენდაციები გასაუმჯობესებელ საკითხებთან დაკავშირებით.

სწავლების ფორმები: ჯგუფური და წყვილებში მუშაობა.

იხილეთ კურსის პირობები