ირლანდიისმცოდნეობის კვლევის ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში ირლანდიური კულტურისა და ლიტერატურის პოპულარიზაციას სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით.

სასარგებლო რესურსები

ციფრული ტექსტური რესურსები

ჯეიმზ ჯოისის შემოქმედება

The Antwerp James Joyce Center
The James Joyce Centre Dublin
International Association for the Study of Irish Literature
The James Joyce Checklist
The International James Joyce Foundation
James Joyce Broadsheet
The James Joyce Centre
James Joyce Literary Supplement
James Joyce Quarterly
The James Joyce Society
Zürich James Joyce Foundation

სხვადასხვა

მასმედია

სოციალური საკითხები

ვიზუალური ხელოვნება

Copyright © 2018 Georgian-German Academy. All Rights Reserved.