სასწავლო ცხრილი

ჯგუფი

ორშ.

სამშ.

ოთხ.

ხუთშ.

პარ.

შაბ.

გერმ. A1.1 ბავშვების ჯგუფი 1

 

 

 

19.00

 

 

 

 

 

 

10.00

 

გერმანული ენა მოზრ.

A1.1 

 

 

 

 19.15 (ჯგ.1) 

 

 20.00 (ჯგ. 2)

 

 

 19.15 (ჯგ.1) 

 

 

 11.00 (ჯგ.2)

გერმანული ენა მოზრ.

A2.1   

ჯგუფი 1

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

16.30

გერმანული ენა მოზრ.

B1.1 

ჯგუფი 1

 

18.30

 

 

 

18.30

 

 

ინგლ. ენა

მოზრ.

A0

ჯგუფი 1

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

 

11.00

 

ინგლ. ენა

მოზრ.

A1.1

ჯგუფი 1

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

14.00

ინგლ. ენა

მოზრ.

B1.1

ჯგუფი 1

 

 

 

 

 

20.00

 

 

 

 

18.00