ექსტენსიური გერმანული

 კვირაში ორი გაკვეთილი
1 გაკვეთილი 1.5 საათი
გადახდა თვეში ერთხელ

ფასი

თვეში 8 გაკვეთილი
მაქსიმუმ 6 შემსწავლელი ჯგუფში
120 ლარი

 

 

ექსტენსიური ინგლისური

 კვირაში ორი გაკვეთილი
1 გაკვეთილი 1.5 საათი
გადახდა თვეში ერთხელ

ფასი

თვეში 8 გაკვეთილი
მაქსიმუმ 6 შემსწავლელი ჯგუფში
120 ლარი

 

 

ინტენსიური კურსები

 კვირაში სამი გაკვეთილი
1 გაკვეთილი 1.5 საათი
გადახდა თვეში ერთხელ

ფასი

თვეში 8 გაკვეთილი
მაქსიმუმ 6 შემსწავლელი ჯგუფში
180 ლარი