დროში დაგეგმილი და  სტრუქტურირებული კურსები

ჯგუფში მაქსიმუმ 6 სტუდენტი 

გერმანული და ინგლისური ფილოლოგიის პროფესორები

 საინტერესო და მრავალფეროვანი გაკვეთილები

 სტუდენტის რეგულარულად ტესტირება

 

 

 

ზოგადი ინგლისური და გერმანული ენა

შეისწავლეთ ენა ინგლისსა და გერმანიაში

 

პარტნიორთათვის 

ბროშურები

Copyright © 2018  Georgian-German Academy. All Rights Reserved.