ქართულ-გერმანულ აკადემიასთან ერთად

ზრდა

გაზარდე საკუთარი პირადი და პროფესიული კაპიტალი ინგლისურისა და გერმანულის დაუფლებით.

მართვა

მართე საკუთარი სასწავლო გეგმა ეფექტური პირისპირ და ონლაინ სწავლების მეშვეობით.

ქსელი

 შეინარჩუნე და განავითარე ის, რასაც უკვე დაეუფლე ჩვენი კურსდამთავრებულთა ქსელის მეშვეობით.

ინგლისური ენის კურსები

  •  ექსტენსიური ინგლისური მოზრდილებისთვის (+16) - 120 ლარი თვეში. კვირაში ორი გაკვეთილი. ერთი გაკვეთილი 1.5  საათი.  
  • ექსტენსიური ინგლისური მოზარდებისთვის  (14-16) - 120 ლარი.  კვირაში ორი გაკვეთილი. ერთი გაკვეთილი 1.5  საათი.  

გერმანული ენის კურსები

  • ექსტენსიური გერმანული ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოზრდილებისთვის (+16) - 120 ლარი თვეში. კვირაში ორი გაკვეთილი. ერთი გაკვეთილი 1.5  საათი.  
  • ექსტენსიური გერმანული ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოზარდებისთვის (14-16) - 120 ლარი თვეში. კვირაში ორი გაკვეთილი. ერთი გაკვეთილი 1.5  საათი.  
  • ექსტენსიური გერმანული ქართულ ენაზე მოსაუბრე ბავშვებისთვის (10-14). კვირაში ორი გაკვეთილი. ერთი გაკვეთილი 1.5  საათი.  

Copyright © 2018 Georgian-German Academy. All Rights Reserved.