საფასური და რეგისტრაცია

 

გერმანული  A1.1

ხანგრძლივობა - 3 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

გერმანული  A2.2

ხანგრძლივობა - 5 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  A1.1

ხანგრძლივობა - 3 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  B1

ხანგრძლივობა - 6 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

გერმანული  A1.2

ხანგრძლივობა - 4 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

გერმანული  B1.1

ხანგრძლივობა - 5 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  A1.2

ხანგრძლივობა - 4 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  B2.1

ხანგრძლივობა - 6 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

გერმანული  A2.1

ხანგრძლივობა - 5 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

გერმანული  B1.2

ხანგრძლივობა - 5 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  A2

ხანგრძლივობა - 6 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

ინგლისური  B2.2

ხანგრძლივობა - 6 თვე 
2 ცოცხალი ონლაინ გაკვეთილი კვირაში, 1 შეხვედრა - 90 წუთი 

                 24 გაკვეთილი (თითოეული 90 წუთი ) 

 

ფასი

8  გაკვეთილი თვეში
მაქსიმუმ 6 სტუდენტი ჯგუფში
120 ლარი თვეში

 

 

Copyright © 2018  Georgian-German Academy. All Rights Reserved.