ინგლისური 16+

გაიუმჯობესე ცხოვრება მაღალი დონის ინგლისური ენის კურსებით.

სარგებელი

კურსი

კურსი დაეხმარება სტუდენტებს გაიუმჯობესონ ენობრივი უნარები და გაეცნონ ბრიტანულ კულტურას.

გზები

მეთოდი

სწავლების ჩვენი ფილოსოფია ემყარება კომუნიკაციურ მიდგომას, რომელიც ენის სწავლების სფეროში ფართოდ აღიარებულ მეთოდს წარმოადგენს.


გზამკვლევები

სწავლა

მასწავლებლები: ჩვენ გვყავს მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები სხვადასხვა (კემბრიჯი, ოქსფორდი და ტესოლი) სერტიფიკატით.                        სახელმძღვანელო: English File Third Edition.

    

   Levels and lengths of the courses

NGeorgian-German Academy Hours (CEF)TOEFL IBTIELTS
7  Advanced120 C175-89  6.0-6.5
6  Pre-Advanced 120 B260-75  5.5.-6.0
5  Upper Intermediate120 B2 45-59 5.0-5.5
4  Intermediate 120 B1 35-44 4.0-5.0
3  Pre-Intermediate 120 A2  
2  Elementary 120 A2  
1 Beginner60 A1  

Copyright © 2018  Georgian-German Academy. All Rights Reserved.