გერმანული 16+

გაიუმჯობესე ცხოვრება მაღალი დონის გერმანული ენის კურსებით.

სარგებელი

კურსი

კურსი დაეხმარება სტუდენტებს ენობრივი უნარები და გაეცნონ გერმანულ კულტურას

   

                                

                   

გზები

მეთოდი

სწავლების ჩვენი ფილოსოფია ემყარება კომუნიკაციურ მიდგომას, რომელიც ენის სწავლების სფეროში ფართოდ აღიარებულ მეთოდს წარმოადგენს.გზამკვლევები

სწავლა

მასწავლებლები: ჩვენ გვყავს მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი გერმანული ენის მასწავლებლები სხვადასხვა სერტიფიკატით.                       სახელმძღვანელო: Menschen


    

   ენის დონეები 

N

 CEF 

 სთ

გამოცდა

5C1240

Goethe-Zertifikat C1

TestDaf

4B2240

Goethe-Zertifikat B2

TestDaf

3B1 120Goethe-Zertifikat B1
2A2 120 
1A160 

Copyright © 2018 Georgian-German Academy. All Rights Reserved.