საერთაშორისო სტუდენტები

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, გთხოვთ, შეგვატყობინოთ, სასწავლო სემესტრის დაწყებამდე ორი კვირით ადრე. ჩვენ შევეცდებით შექმნათ თქვენთვის მისაღები გარემო, რათა სასწავლო პროცესმა და საუნივერსიტეტო ცხოვრებამ შესაბამისად ჩაიაროს.

მოვემზადოთ საქართველოში სასწავლებლად

ტრენინგის მიზანია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის სტუდენტებს ხელი შეუწყოს სასწავლოპროცესსა და საუნივერსიტეტო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვაში, ასევე მიაწოდოს აუცილებელიინფორმაცია ქვეყნის შესახებ.

ტრენინგში მონაწილეობის მსურველმა საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის სტუდენტებმა უნდამიმართონ საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურს ელფოსტაზე: Info.gguni@gmail.com

მენტორის პროგრამა

მენტორის პროგრამა მოიცავს ჩამოსული საერთაშორისო სტუდენტების მხარდაჭერას შემდეგი მიმართულებებით:

  • საცხოვრებლის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
  • ტრასპორტირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
  • ქალაქისშესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
  • ქართულ-გერმანული აკადემიის ინფრასტრუქტურისა და სერვისების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
  • აკადემიურიპროცესის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

ვიზის სერვისი

ვიზასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, იხილოთ:

დაზღვევა

დაზღვევასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, იხილოთ: საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების ასოციაცია

განთავსება

ჩვენ გირჩევთ გადახედოთ შემდეგ ვებსაიტებს:

ენის კურსები

საერთაშორისო სტუდენტებისთვის

საერთაშორისო სტუდენტებს შეუძლიათ შეისწავლონ ქართული ენა, ასევე ინგლისური და გერმანული ენები.

Copyright © 2018 Georgian-German Academy. All Rights Reserved.