რჩეული რესურსები ინგლისურში

რჩეული რესურსები ინგლისური ენის ონლაინ შესწავლისთვის

 

ინგლისური ენის გრამატიკა

 

ინგლისური ენის ლექსიკა

 

კითხვა ინგლისურ ენაში

 

მოსმენა ინგლისურ ენაში