ჭდე: აიელთიესი

ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდები TOEFL და IELTS

დღეისათვის არსებობს ინგლისური ენის 2 ყველაზე მეტად მოთხოვნადი საერთაშორისო გამოცდა: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) International English Language Testing System (IELTS) ტოეფელი, ინგლისურ ენაში ამერიკული გამოცდაა, რომელიც საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის აპლიკანტის მზაობას ამოწმებს. ის ვალიდურია ჩაბარებიდან 2 წლის განმავლობაში. იგივე ეხება აიელთიესს, რომელიც ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის დონეს ამოწმებს. ტოეფელის რესურსები Free TOEFL […]

Read Full Article