ჭდე: ინგლისური აქცენტი ჩრდილოეთ ინგლისში

ინგლისური აქცენტი ჩრდილოეთ ინგლისში

ინგლისურ ენაზე წარმოთქმას, გარკვეული თავისებურებები ახასიათებს თავად ინგლისში. ძირითადად, შეიძლება გამოვყოთ ჩრდილოეთ ინგლისისა და სამხრეთ ინგლისის აქცენტები.

Read Full Article