ანტონიმები გერმანულ ენაში

ზედსართავები

ადამიანის დასახასიათებლად

stark – schwach                                 ძლიერი – სუსტი

jung – alt                                             ახალგაზრდა-ასაკოვანი

reich – arm                                         მდიდარი-ღარიბი

glücklich – traurig (unglücklich)   ბედნიერი – მწუხარე (უბედური)

hübsch– hässlich                               ლამაზი-უშნო

groß– klein                                         დიდი-პატარა

langweilig –interessant                   მოსაწყენი-საინტერესო

modisch– altmodisch                     მოდური-ძველმოდური

schnell – langsam                            სწრაფი-ნელი

hungrig– satt                                    მშიერი-მაძღარი

faul – fleißig                                      ზარმაცი- ბეჯითი

männlich – weiblich                        მამაკაცური-ქალური

klug – dumm                                    ჭკვიანი-სულელი

gelenkig– steif                                  მოქნილი- მოუქნელი

böse– nett                                         ბოროტი-სათნო, კეთილი

dick– dünn                                       მსუქანი-გამხდარი

höflich– grob                                   ზრდილობიანი-უხეში

langhaarig– kahl                             გრძელთმიანი-მელოტი

mutig– ängstlich                             მამაცი-მშიშარა

bärtig– bartlos                                წვერიანი – უწვერო

reich – arm                                      მდიდარი– ღარიბი

 

ნივთების დასახასიათებლად

heiß – kalt                                           ცხელი-ცივი

teuer – billig                                       ძვირი-იაფი

lang – kurz                                          გრძელი-მოკლე

schwarz–weiß                                    შავი-თეთრი

kalt– heiß                                           ცივი-ცხელი

dunkel – hell                                      ბნელი-ნათელი

trocken – nass                                   მშრალი- სველი

glatt – rauh                                       გლუვი-ხორკლიანი

lang–kurz                                          გრძელი-მოკლე

viel– wenig                                        ბევრი-ცოტა

hier– da (dort)                                 აქ – იქ

hoch– niedrig                                   მაღალი-დაბალი (საგანი)

alt – neu                                             ძველი-ახალი

 

ზმნები

finden–verlieren                           პოვნა-დაკარგვა

geben–nehmen                             მიცემა-აღება

lachen–weinen                             სიცილი-ტირილი

leben–sterben                               ცხოვრება-გარდაცვალება

lieben–hassen                               შეყვარება-შეძულება

heiraten–scheiden                       დაქორწინება-გაყრა

schreien–flüstern                        ტირილი-ჩურჩული

sitzen–stehen                               ჯდომა-დგომა

fragen–antworten                        შეკითხვა-პასუხი

brechen–reparieren                    გატეხვა-შეკეთება