ჭდე: ესეი

ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები

ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები მოიცავს მსგავსების, დამატების, კონტრასტის, მაგალითისა და შეჯამების გამომხატველ ერთეულებს.

Read Full Article