ჭდე: ინგლისური

ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები

ზოგადი In order to – იმისათვის რომ… In other words – სხვა სიტყვებით… (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ). To put it another way – სხვაგვარად რომ ვთქვათ… Furthermore – უფრო მეტიც… Example: “Furthermore, there is evidence to suggest that…” What’s more – უფრო მეტიც… (მსგავსია სიტყვების “moreover” და “furthermore”). Example: “What’s more, this isn’t the only […]

Read More