ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდები TOEFL და IELTS

დღეისათვის არსებობს ინგლისური ენის 2 ყველაზე მეტად მოთხოვნადი საერთაშორისო გამოცდა:

ტოეფელი, ინგლისურ ენაში ამერიკული გამოცდაა, რომელიც საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის აპლიკანტის მზაობას ამოწმებს. ის ვალიდურია ჩაბარებიდან 2 წლის განმავლობაში. იგივე ეხება აიელთიესს, რომელიც ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის დონეს ამოწმებს.

ტოეფელის რესურსები

Free TOEFL Test 1 

Free TOEFL Test 2

IELTS-ის უფასო რესურსები

IELTS Official Resource 

IELTS online tutorial

IELTS Test Format

IELTS Reading and Listening Tests

IELTS Academic Test Preparation

Free exam resources by Cambridge University

The Linguaskill General Reading and Listening sample test

The Linguaskill General Writing sample test

The Linguaskill General Speaking sample test

Online vocabulary builder

Free online resources

Write & Improve

Which exam is right for you? A level test

Listening resources. Virtually everywhere

Sample papers for exams