აბრევიატურები ინგლისურ ენაში

ინგლისურ ენაში არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიტყვა (მეტწილად, ლათინური წარმოშობის), რომლებიც აბრევიატურის სახით არის მოცემული და წერისას ხშირად გამოიყენება:

e.g. – For example  (exempli gratia) – მაგალითად.

etc. – and so on (et cetera) – და ასე შემდეგ.

i.e. – that is (id est) – ეს არის.

v. or vs. – against (versus)- against.

BC – Before Christ – ჩვენს წელთაღრიცხვამდე

AD – After Christ (Anno Domini) – ჩვენი წელთაღრიცხვით

UK – United Kingdom – გაერთიანებული სამეფო