გერმანული ენა დამწყებთათვის. გაცნობა

Kontaktaufnahme              კონტაქტი

 

Hallo, ich heiße Albert.                                             გამარჯობა. ჩემი სახელია ალბერტი
Wie heißt du?                                                             რა გქვია?
Mein Name ist Adriane Schmidt.                            ჩემი სახელია ადრიანა შმიდტი.

Wie geht es Ihnen?                                                    როგორ ხართ?
Mir geht es gut, danke.                                             კარგად ვარ, მადლობა.
Woher kommst du?                                                  საიდან ხარ წარმოშობით?
Ich bin aus Deutschland.                                         გერმანიიდან.
Ich bin Deutsche.                                                      მე გერმანელი ვარ.

Was machst du hier?                                                აქ რას აკეთებ? (საქმიანობ)
Wo wohnen Sie?                                                        სად ცხოვრობთ?
Ich wohne in dem Hotel.                                          სასტუმროში ვცხოვრობ.
Ich bin hier zu Hause.                                               აქ სახლში ვარ (სახლში ვცხოვრობ)

Wie gefällt dir Berlin?                                               როგორ მოგწონს ბერლინი?

Entschuldigung, können Sie mir helfen?               უკაცრავად, შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
Entschuldige, aber ich habe dich nicht verstanden.    უკაცრავად, მაგრამ ვერ გაგიგეთ.

Wie bitte?                                                                    რა ბრძანეთ?
Bitte sprich langsamer. Mein Deutsch ist nicht sehr gut.   გთხოვთ, ნელა ისაუბროთ. ჩემი გერმანული არც ასე კარგია.
Es war nett, Sie kennen zu lernen.                          სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა.

 

Dialog 1

A: Guten Tag.                                                           დღე მშვიდობისა.
B: Guten Tag.                                                           დღე მშვიდობისა.
A: Wie ist Ihr Name?                                               რა გქვიათ?
B: Ich heiße Adriane Schmidt.                              მე მქვია ადრიანა შმიდტი.
A: Was machen Sie in München?                         მიუნხენში რას აკეთებთ?
B: Ich bin auf Besuch hier.                                     სტუმრად ვარ.
A: Sprechen Sie Englisch?                                      ინგლისურად ლაპარაკობთ?
B: Ja, ich spreche gut Englisch.                            დიახ, ინგლისურად კარგად ვსაუბრობ.
A: Wo wohnen Sie?                                                 სად ცხოვრობთ?
B: Ich wohne im Hotel.                                           მე ვცხოვრობ სასტუმროში.

 

Dialog 2

A: Hallo, ich heiße Stefan. Und du?                   გამარჯობა. მე შტეფანი მქვია. თქვენ?
B: Ich heiße George, ich bin Student.                მე ჯორჯი მქვია. სტუდენტი ვარ.
A: Woher kommst du?                                         საიდან ხართ?
B: Ich bin aus England. Und du?                        ინგლისიდან. თქვენ?
A: Ich bin Deutscher. Wie lange bist du            მე გერმანელი ვარ. აქ რამდენია ხანია ხარ?
schon hier?
B. Drei Monate.                                                     სამი თვეა.
A: Wo wohnst du?                                                სად ცხოვრობ?
B: Im Wohnheim.                                                 ჰოსტელში.
A: Mach´s gut.                                                      თავს გაუფრთხილდი.
B: Tschüs.                                                              კარგად.

 

ასევე იხილეთ:  სასაუბრო გერმანული