ინგლისური პოდკასტები

ეს გვერდი წარმოადგენს ინგლისური პოდკასტების კრებულს ინტერნეტიდან. ის ეხება ინგლისურენოვანი ქვეყნების ცხოვრებისა და ისტორიის ბევრ სფეროს, როგორიცაა კულტურა, ყოველდღიური ყოფა, პოლიტიკა, ენა და სხვა თემები. პოდკასტები დაჯგუფებულია დონის შესაბამისად. გთხოვთ, მოგვწერეთ საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით, თუ გსურთ ახალი პოდკასტის დამატება შესაბამის თემაზე. გვერდი მხოლოდ საგანმანათლებლო ხასიათისაა, ისევე როგორც ეს ვებსაიტი და და არ ახდენს მასალის მონეტიზაციას Google Adsense ან სხვა მსგავსი ინსტრუმენტის გამოყენებით.  

დონე -B1+-B2
 

 

Podcast 1. Do ghosts really haunt the houses in the UK

Podcast 2. Lean English fast-Climate change vocabulary

Podcast 3.How small acts shake up society

Podcast 4. Money idioms Brits actually use

Copyright © 2018  Georgian-German Academy. All Rights Reserved.