ჭდე: აბრევიატურები ინგლისურ ენაში

აბრევიატურები ინგლისურ ენაში

ინგლისურ ენაში არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიტყვა (მეტწილად, ლათინური წარმოშობის), რომლებიც აბრევიატურის სახით არის მოცემული და წერისას ხშირად გამოიყენება.

Read Full Article