ჭდე: გერმანული დამწყებთათვის

გერმანული ენის გრამატიკა. არტიკლი

გერმანულ ენაში, არტიკლი დგას არსებითი სახელის წინ. იგი გამოხატავს არსებითი სახელის სქესს, რიცხვსა და ბრუნვას.  არსებითი სახელი ორგვარია: განსაზღვრული  არტიკლი (der bestimmte Artikel) და განუსაზღვრელი არტიკლი (der unbestimmte Artikel). არტიკლი არ ითარგმნება.  განსაზღვრული არტიკლი Kasus ბრუნვა Mask. მამრ. Fem. მდედრ. Neut. საშ. Plural მრავლ. Der Nominativ სახელობითი der die das die Der Akkusativ ბრალდებითი den […]

Read Full Article