ჭდე: დიალოგები გერმანულ ენაში

გერმანული ენა დამწყებთათვის. გაცნობა

Hallo, ich heiße Albert.                                            გამარჯობა. ჩემი სახელია ალბერტი
Wie heißt du?                                                            რა გქვია?
Mein Name ist Adriane Schmidt.                            ჩემი სახელია ადრიანა შმიდტი.

Read Full Article