ჭდე: ფრაზული ზმნები ინგლისურ ენაში

ფრაზული ზმნები ინგლისურ ენაში

ფრაზული ზმნები საკმაოდ ხშირად გამოიყენება ინგლისურ ენაში, განსაკუთრებით, არაფორმალურ სიტუაციაში. ის შედგება ზმნისგან და ნაწილაკისგან/ნაწილაკებისგან (წინდებული ან ზმნიზედა).

Read Full Article