ჭდე: წინდებულიანი ზმნები გერმანულ ენაში

წინდებულიანი ზმნები გერმანულ ენაში

Mit Akkusativ                   ქართულად                          Beispielsatz
Infinitiv
achten auf                           ყურადღების მიქცევა          Worauf sollte man bei der Berufswahl achten?
ankommen auf                    დამოკიდებულია                  Es kommt auf die persönlichen Interessen an.

Read Full Article