ლეგალური დასაქმება სტუდენტებისთვის გერმანიაში

ვის შეუძლია დასაქმდეს? სტუდენტებს, რომლებიც საქართველოში  ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ და არ აქვთ შეჩერებული სტუდენტის სტატუსი (არიან ე.წ. “აქტიური სტატუსის” მქონე სტუდენტები). წელიწადში რამდენჯერ შეიძლება არდადეგების პერიოდის სამუშაო ნებართვის მოპოვება? ამ ნებართვის მოპოვება  შესაძლებელია წელიწადში მხოლოდ ერთხელ. რამდენია არდადეგების პერიოდის სტუდენტური სამუშაოს ხანგრძლივობა წელიწადში? მაქსიმუმ 90 დღე. შესაძლებელია, ზამთარში გამოიყენოთ ერთი თვე და ზაფხულში 2 […]

Read More

Numbers/რიცხვები

   0-10 1 –one 2-two 3-three 4-four 5-five 6-six 7-seven 8-eight 9-nine 10-ten   11-20 11-eleven 12-twelve 13-thirteen 14-fourteen 15-fifteen 16-sixteen 17-seventeen 18-eighteen 19-nineteen 20-twenty   21-30 21-twenty-one 22-twenty-two 23-twenty-three 24-twenty-four 25–twenty-five 26-twenty-six 27-twenty-seven 29-twenty-nine 30- Thirty 40-forty 50-fifty 60-sixty 70-seventy 80-eighty 90-ninety 100-one hundred/a hundred

Read More

ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდები TOEFL და IELTS

დღეისათვის არსებობს ინგლისური ენის 2 ყველაზე მეტად მოთხოვნადი საერთაშორისო გამოცდა: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) International English Language Testing System (IELTS) ტოეფელი, ინგლისურ ენაში ამერიკული გამოცდაა, რომელიც საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის აპლიკანტის მზაობას ამოწმებს. ის ვალიდურია ჩაბარებიდან 2 წლის განმავლობაში. იგივე ეხება აიელთიესს, რომელიც ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის დონეს ამოწმებს. ტოეფელის რესურსები Free TOEFL […]

Read More

ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები

ზოგადი In order to – იმისათვის რომ… In other words – სხვა სიტყვებით… (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ). To put it another way – სხვაგვარად რომ ვთქვათ… Furthermore – უფრო მეტიც… Example: “Furthermore, there is evidence to suggest that…” What’s more – უფრო მეტიც… (მსგავსია სიტყვების “moreover” და “furthermore”). Example: “What’s more, this isn’t the only […]

Read More

როგორ შევისწავლოთ ენა ვიდეოს მეშვეობით?

ვიდეოს მეშვეობით ენის შესწავლა სიახლე არ არის. თუმცა, ენის შემსწავლელებისთვის, მთავარი პრობლემა იმის ცოდნაა, როგორ გამოიყენონ ინტერნეტში არსებული რესურსები სწორად. ჩვენ შევეცდებით, მოგცეთ რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა ენის შესწავლისას. მაგალითისთვის ავიღოთ “ჯოისის აკადემიის” იუთუბის ვიდეოარხი Joyce Academy, რომელიც ამჟამად ოთხ ვიდეოსიას (playlist) მოიცავს: Beginner English, Elementary English, Pre-Intermediate English და Intermediate English. დონის შესაბამისად, შეგიძლიათ რომელიმე ვიდეოსია […]

Read More

ტესტი ისტორიაში: პრეისტორიული ეპოქა

ქართულ-გერმანული აკადემია აბიტურიენტებს და ისტორიით დაინტერესებული ყველა პირს, გთავაზობთ ტესტების სერიას  “გახსოვდეს საქართველოს ისტორია”, ტესტი მეორე “პრეისტორიული ეპოქა”.

Read More