წინდებულიანი ზმნები გერმანულ ენაში

Mit Akkusativ                   ქართულად                          Beispielsatz
Infinitiv
achten auf                           ყურადღების მიქცევა          Worauf sollte man bei der Berufswahl achten?
ankommen auf                    დამოკიდებულია                  Es kommt auf die persönlichen Interessen an.

Read Full Article

პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები ინგლისურში

Positive Personality Adjectives – პიროვნების დამახასიათებელი დადებითი ზედსართავები

* ტრანსკრიფციაში გამოყენებულია გამოთქმის ბრიტანული ვარიანტი.

Active- აქტიური
Adaptable /əˈdæp.tə.bəl/ შემგუებელი
Adventurous – თავგადასავლის მოყვარული
Affable /ˈæf.ə.bəl/ – გულითადი
Amiable /ˈeɪ.mi.ə.bəl/ სასიამოვნო და მეგობრული
Amicable /ˈæm.ɪ.kə.bəl/ – მეგობრული
Amusing /əˈmjuː.zɪŋ/ – თავშესაქცევი, გამრთობი…

Read Full Article

ქართულ-გერმანული აკადემია კემბრიჯის უნივერსიტეტის  სკოლების ქსელის წევრი გახდა

ქართულ-გერმანული აკადემია კემბრიჯის უნივერსიტეტის  სკოლების ქსელის Penfriends წევრი გახდა.

Read Full Article

გერმანული ენა დამწყებთათვის. გაცნობა

Hallo, ich heiße Albert.                                            გამარჯობა. ჩემი სახელია ალბერტი
Wie heißt du?                                                            რა გქვია?
Mein Name ist Adriane Schmidt.                            ჩემი სახელია ადრიანა შმიდტი.

Read Full Article

ინგლისელმა პარლამენტარმა შოტლანდიელი კოლეგის ინგლისური ვერ გაიგო…

საინტერესო ამბავი მოხდა დიდი ბრიტანეთის პარლამენტში  2018 წლის 18 ოქტომბერს. საპარლამენტო დებატების დროს, შოტლანდიის ნაციონალისტური პარტიის წევრმა დევიდ ლინდენმა, შეკითხვა დასვა უნარშეზღუდული პირებისთვის ხელმისაწვდომი გარემოს შესახებ. სანახაობა მაშინ დაიწყო, როცა…

Read Full Article

აბრევიატურები ინგლისურ ენაში

ინგლისურ ენაში არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიტყვა (მეტწილად, ლათინური წარმოშობის), რომლებიც აბრევიატურის სახით არის მოცემული და წერისას ხშირად გამოიყენება.

Read Full Article