ცხოველთა ხმები ინგლისურ ენაში

 

Domestic animals-შინაური ცხოველები/ფრინველები

A hen clucks-დედალი კაკანებს
A rooster crows-მამალი ყივის
cock-a-doodle-do-ყიყლიყო
A dog barks – ძაღლი ყეფს
A dog growls- იღრინება
A cat miaows-კატა კნავის
A cat purrs- კატა კრუტუნებს
A horse neighs – ცხენი ჭიხვინებს
A bee buzzes-ფუტკარი ბზუის
A cow moos-ძროხა ბღავის
A sheep bleats-ცხვარი ბღავის
A pig grunts-ღორი ღრუტუნებს
A pig squeals- ჭყვიტინებს
A duck quacks – იხვი ყიყინებს
A goose quacks-ბატი ყიყინებს
A donkey brays-ვირი ყროყინებს
A hare squeaks-კურდღელი წრიპინებს
An ox bellows-ხარი ბუბუნებს,ბღავის

Wild animals-ველური ცხოველები

A lion roars-ლომი ღრიალებს.
A tiger growls, roars-ვეფხვი იღრინება,ღრიალებს
A tiger roars-ვეფხვი ღრიალებს
An elephant trumpets-სპილო ყვირის
A wolf howls-მგელი ყმუის
A fox barks-მელა ყეფს
A fox yelps-მელა წკავწკავებს

A snake hisses – გველი სისინებს
A mouse squeaks-თაგვი წრუწუნებს
A cricket chirps-ჭრიჭინა ჭრიჭინებს

A deer bells-ირემი ყვირის
A fly buzzes-ბუზი ბზუის

A dove coos-მტრედი ღუღუნებს

A jackal howls-ტურა ყმუის
A nightingale sings-ბულბული მღერის
A nightingale warbles-ბულბული გალობს

 

ასევე იხილეთ: ფრაზული ზმნები ინგლისურ ენაში