“მამაო ჩვენო” ქართულად და ინგლისურად

ლოცვა “მამაო ჩვენო” ქართულ და ინგლისურ ენებზე

ინგლისურ ვარიანტში გამოყენებულია მეფე ჯეიმზ პირველის ბიბლიის სტანდარტული ვერსია.

 

ახალი აღთქმა
ლუკას სახარება
თავი მეთერთმეტე

2 მამაო ჩვენო, რომელიც ხარ ცათა შინა, წმიდა იყოს სახელი შენი; მოვიდეს სუფევა შენი; იყოს ნება შენი როგორც ცაში, ისე ქვეყანაზედაც.

3 პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ ყოველდღე.

4 და მოგვიტევე ჩვენ ცოდვები ჩვენი, რადგან ჩვენც მივუტევებთ ყველა მოვალეს ჩვენსას. და ნუ შეგვიყვან ჩვენ საცდუნებელში, არამედ გვიხსენ ბოროტისაგან.

 

New Testament
Luke
Chapter 11

2 Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, as in heaven, so in earth.

3 Give us day by day our daily bread.

4 And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

 

წყაროები:
https://www.orthodoxy.ge/tserili/gadasatseri/akhali/luka/luka-11.htm
https://www.kingjamesbibleonline.org/Luke-Chapter-11/