შეისწავლეთ ინგლისური B1 დონის ვიდეოებით

შეისწავლეთ ინგლისური ენა B1 დონის ვიდეობით. ვიდეოების სრულად ნახვის შემდეგ, უპასუხეთ კითხვებს.

 

                             University Life

 Questions: 

 1. When do school students apply for most of the university courses?
 2. Mostly, how long are the courses?
 3. Where are the new universities built?
 4. What is a Learning Grid?

 

                           William Shakespeare

Questions: 

 1. Why is Shakespeare famous?
 2. What are Shakespeare’s poems about?
 3. What did Shakespeare’s father do?
 4. When was the original Globe Theatre built?

 

                            Arthur Conan Doyle

 Questions: 

 1. When was Arthur Conan Doyle born?
 2. Where did Arthur Conan Doyle study?
 3. Where did Sherlock Holmes live?
 4. Which film adaptations are there on Sherlock Holmes ?

ასევე იხილეთ: რობერტ ბერნსის ლექსი “გული მთებისკენ მიიწევს”

© Georgian-German Academy