ინგლისური ენის საერთაშორისო გამოცდები TOEFL და IELTS

დღეისათვის არსებობს ინგლისური ენის 2 ყველაზე მეტად მოთხოვნადი საერთაშორისო გამოცდა: Test of English as a Foreign Language (TOEFL) International English Language Testing System (IELTS) ტოეფელი, ინგლისურ ენაში ამერიკული გამოცდაა, რომელიც საუნივერსიტეტო სწავლებისთვის აპლიკანტის მზაობას ამოწმებს. ის ვალიდურია ჩაბარებიდან 2 წლის განმავლობაში. იგივე ეხება აიელთიესს, რომელიც ზოგადი ინგლისური ენის ცოდნის დონეს ამოწმებს. ტოეფელის რესურსები Free TOEFL […]

Read More

ინგლისურში ესეისთვის საჭირო სიტყვები

ზოგადი In order to – იმისათვის რომ… In other words – სხვა სიტყვებით… (სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ). To put it another way – სხვაგვარად რომ ვთქვათ… Furthermore – უფრო მეტიც… Example: “Furthermore, there is evidence to suggest that…” What’s more – უფრო მეტიც… (მსგავსია სიტყვების “moreover” და “furthermore”). Example: “What’s more, this isn’t the only […]

Read More

როგორ შევისწავლოთ ენა ვიდეოს მეშვეობით?

ვიდეოს მეშვეობით ენის შესწავლა სიახლე არ არის. თუმცა, ენის შემსწავლელებისთვის, მთავარი პრობლემა იმის ცოდნაა, როგორ გამოიყენონ ინტერნეტში არსებული რესურსები სწორად. ჩვენ შევეცდებით, მოგცეთ რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა ენის შესწავლისას. მაგალითისთვის ავიღოთ “ჯოისის აკადემიის” იუთუბის ვიდეოარხი Joyce Academy, რომელიც ამჟამად ოთხ ვიდეოსიას (playlist) მოიცავს: Beginner English, Elementary English, Pre-Intermediate English და Intermediate English. დონის შესაბამისად, შეგიძლიათ რომელიმე ვიდეოსია […]

Read More

ტესტი ისტორიაში: პრეისტორიული ეპოქა

ქართულ-გერმანული აკადემია აბიტურიენტებს და ისტორიით დაინტერესებული ყველა პირს, გთავაზობთ ტესტების სერიას  “გახსოვდეს საქართველოს ისტორია”, ტესტი მეორე “პრეისტორიული ეპოქა”.

Read More

DAAD-ის  სასტიპენდიო პროგრამები 

მოკლევადიანი კურსები: გერმანული ენის საზაფხულო კურსი გერმანიის უნივერსიტეტებში; განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01.12.2018 სტუდენტური ჯგუფის ვიზიტი გერმანიაში; განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადა: 1 თებერვალი, 1 მაისი, 1 ნოემბერი სამაგისტრო სტიპენდიები: სამაგისტრო სტიპენდია ყველა სპეციალობისთვის; განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01.11.2018 სამაგისტრო სტიპენდია ეკონომისტებისთვის; განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 01.11.2018 სტიპენდია არქიტექტორებისთვის; განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა: 30.09.2018 სტიპენდია ვიზუალური […]

Read More