სასაუბრო გერმანულის გაკვეთილი გერმანელ მასწავლებელთან

2020 წლის 19 სექტემბერს, ქართულ-გერმანულ აკადემიაში,  B1.1 ჯგუფში წარმატებით ჩატარდა სასაუბრო გერმანულის გაკვეთილი (Konversationskurs) გერმანელ მასწავლებელთან (ფრაიბურგის უნივერსიტეტი, გერმანია).

Read Full Article

გერმანული ენის გრამატიკა. არტიკლი

გერმანულ ენაში, არტიკლი დგას არსებითი სახელის წინ. იგი გამოხატავს არსებითი სახელის სქესს, რიცხვსა და ბრუნვას.  არსებითი სახელი ორგვარია: განსაზღვრული  არტიკლი (der bestimmte Artikel) და განუსაზღვრელი არტიკლი (der unbestimmte Artikel). არტიკლი არ ითარგმნება.  განსაზღვრული არტიკლი Kasus ბრუნვა Mask. მამრ. Fem. მდედრ. Neut. საშ. Plural მრავლ. Der Nominativ სახელობითი der die das die Der Akkusativ ბრალდებითი den […]

Read Full Article

სინქრონული ონლაინ კურსები ინგლისურ და გერმანულ ენაში 

   აკადემია გთავაზობთ ორ პირობას ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით: კორონავირუსთან დაკავშირებული საფრთხეების პრევენციის მიზნით, ქართულ-გერმანულ აკადემიაში სწავლება 2020 წლის 1 აპრილამდე (მთავრობის ახალი დადგენილების შესაბამისად, ეს ვადა შეიძლება გაიზარდოს) ტარდება სინქრონული ვიდეოგაკვეთილების ფორმით. მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, საგანგებო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ სტუდენტები ჩვეულებრივად მოვლენ აკადემიაში (პეკინის 4). ფორმა: გაკვეთილი ტარდება ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის გამოყენებით პირისპირ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 […]

Read Full Article

სპეციალისტად მუშაობა გერმანიაში

2020 წლის 1 მარტს ძალაში შედის სპეციალისტთა იმიგრაციის ახალი რეგულაციები. ახალი კანონი კვალიფიციურ პერსონალს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან აძლევს გერმანიაში სამუშაოდ ჩამოსვლის დამატებით შესაძლებლობას. ვიზის მისაღებად განაცხადის შეტანის წინაპირობას კვლავაც წარმოადგენს ოფიციალური უწყებების მიერ პროფესიული კვალიფკაციის აღიარება. ინფორმაციას ამ პროცედურის შესახებ სხვადასხვა ენაზე იხილავთ ვებ-გვერდზე http://www.anerkennung-in-deutschland.de/. დაინტერესებულმა სპეციალისტებმა დროულიად უნდა დაიწყონ კვალიფიკაციის აღიარების პროცედურა. ეს შესაძლებელია […]

Read Full Article