გერმანული ენის გრამატიკა. არტიკლი

გერმანულ ენაში, არტიკლი დგას არსებითი სახელის წინ. იგი გამოხატავს არსებითი სახელის სქესს, რიცხვსა და ბრუნვას.  არსებითი სახელი ორგვარია: განსაზღვრული  არტიკლი (der bestimmte Artikel) და განუსაზღვრელი არტიკლი (der unbestimmte Artikel). არტიკლი არ ითარგმნება.  განსაზღვრული არტიკლი Kasus ბრუნვა Mask. მამრ. Fem. მდედრ. Neut. საშ. Plural მრავლ. Der Nominativ სახელობითი der die das die Der Akkusativ ბრალდებითი den […]

Read Full Article

სინქრონული ონლაინ კურსები ინგლისურ და გერმანულ ენაში 

   აკადემია გთავაზობთ ორ პირობას ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით: კორონავირუსთან დაკავშირებული საფრთხეების პრევენციის მიზნით, ქართულ-გერმანულ აკადემიაში სწავლება 2020 წლის 1 აპრილამდე (მთავრობის ახალი დადგენილების შესაბამისად, ეს ვადა შეიძლება გაიზარდოს) ტარდება სინქრონული ვიდეოგაკვეთილების ფორმით. მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, საგანგებო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ სტუდენტები ჩვეულებრივად მოვლენ აკადემიაში (პეკინის 4). ფორმა: გაკვეთილი ტარდება ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის გამოყენებით პირისპირ. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 […]

Read Full Article

სპეციალისტად მუშაობა გერმანიაში

2020 წლის 1 მარტს ძალაში შედის სპეციალისტთა იმიგრაციის ახალი რეგულაციები. ახალი კანონი კვალიფიციურ პერსონალს ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიდან აძლევს გერმანიაში სამუშაოდ ჩამოსვლის დამატებით შესაძლებლობას. ვიზის მისაღებად განაცხადის შეტანის წინაპირობას კვლავაც წარმოადგენს ოფიციალური უწყებების მიერ პროფესიული კვალიფკაციის აღიარება. ინფორმაციას ამ პროცედურის შესახებ სხვადასხვა ენაზე იხილავთ ვებ-გვერდზე http://www.anerkennung-in-deutschland.de/. დაინტერესებულმა სპეციალისტებმა დროულიად უნდა დაიწყონ კვალიფიკაციის აღიარების პროცედურა. ეს შესაძლებელია […]

Read Full Article

გამგზავრება გერმანიაში

შემიძლია შენგენის ზონაში რამდენჯერმე შევიდე ამ პერიოდში?დიახ, შეგიძლიათ. თუმცა, კარგად უნდა გამოთვალოთ შენგენის ზონაში გატარებული დღეების რაოდენობა, რადგან იქ გატარებული დღეების საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ჯამში 90 დღეს, ნებისმიერ 180-დღიან პერიოდში (იხილეთ ზემოთ).შენგენის ზონაში დარჩენის ხანგრძლივობა შეგიძლიათ გამოთვალოთ ქვემოთ მითითებულ ვებ-გვერდზე არსებული კალკულატორით ინგლისურ და რუსულ ენებზე:  რა სახის სამგზავრო საბუთებია საჭირო შენგენის ზონაში […]

Read Full Article

ლეგალური დასაქმება სტუდენტებისთვის გერმანიაში

ვის შეუძლია დასაქმდეს? სტუდენტებს, რომლებიც საქართველოში  ავტორიზებულ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლობენ და არ აქვთ შეჩერებული სტუდენტის სტატუსი (არიან ე.წ. “აქტიური სტატუსის” მქონე სტუდენტები). წელიწადში რამდენჯერ შეიძლება არდადეგების პერიოდის სამუშაო ნებართვის მოპოვება? ამ ნებართვის მოპოვება  შესაძლებელია წელიწადში მხოლოდ ერთხელ. რამდენია არდადეგების პერიოდის სტუდენტური სამუშაოს ხანგრძლივობა წელიწადში? მაქსიმუმ 90 დღე. შესაძლებელია, ზამთარში გამოიყენოთ ერთი თვე და ზაფხულში 2 […]

Read Full Article